XR-Virtual-LED-display
barner-rental
3D-outdoor-LED-display
LED-Transparent-display
Stadium-LED-display

Habarlar hasabaty

 • Passengerolagçy maglumatlary MENI displeýim bilen Wiktoriýa demir ýol menzili üçin has ýagty bolýar

  Passengerolagçy maglumatlary Wiktoriýa demir ýol menzili üçin MENI displeýim bilen has ýitileşýär, ýolagçylary bilen maglumatlary has gowy paýlaşmak üçin Wiktoriýa Railw ...

  Dowamy>
 • Geçmiş we häzirki: LED displeý tehnologiýasynyň taryhy

  Geçmiş we häzirki: LED displeý tehnologiýasynyň taryhy Ekranyň tehnologiýasynda ähli ösüşleriň ösmegi bilen ynanmak mümkin däl ýaly ...

  Dowamy>
 • Mini-LED-den Micro-LED displeýlerine çenli

  “Mini-LED” -den “Micro-LED” displeýlerine çenli 2020 we 2021-nji ýyllar “Mini-LED” displeýleriniň güýçlenýän ýyllarydyr.Samsdan ...

  Dowamy>
 • Lightagtylygyň gündelik keýpiňize täsir etmeginiň 3 usuly

  Daş-töweregiňizdäki keýpiňizi we saglygyňy gowulaşdyrmak baradaky pikiri halaýan bolsaň, içerki yşyk-diodly LED görkezýän zatlar bilen gyzyklanyp bilersiň ...

  Dowamy>
 • “LED” displeý gurnama liniýasyny nädip başlamaly?

  Özüňiziň “LED” displeýi ekranyň gurnama setirini nädip başlamaly? Jogap, gaty çylşyrymly diýip pikir etmäň we ilki bilen uly meýilleşdiriň.Ilki bilen ...

  Dowamy>

Biz hakda

MYLED, 2010-njy ýyldan bäri öňdebaryjy LED displeý önümçiligidir, ýokary hilli LED displeýi R&D, önümçilik we satuw dünýäsine gönükdirýäris.

2010-njy ýylda esaslandyrylan, Baoan etrabynda ýerleşýän Şençzhenen Myled Optech, LED displeýi R&D-e bagyşlanan professional öňdebaryjy displeý öndürijisidir;materik we halkara müşderiler üçin önümçilik, satuw, marketing we bir bitewi çözgüt.Myled müşderiler üçin maslahat, gurnama, okuw we satuw hyzmatlaryny hödürleýär.Müşderilere elmydama kompaniýanyň durmuş ugry hökmünde garaýarys.

Has köp